SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Cung cấp các ru lô silicone cho bao bì ống hút, tạo rãnh theo kích thước yêu cầu. Vật liệu silicone an toàn cho tiếp xúc với thực phẩm, chịu nhiệt độ cao.

Ru lô silicone cho bao bì ống hút Ru lô ép bao bì ống hút
Ru lô silicone cho bao bì ống hút Ru lô ép bao bì ống hút

cao su viet | vtp
Share |