SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Đo vẽ, sản xuất các thanh, tấm cao su phụ tùng theo yêu cầu cho các máy CNC chế biến gỗ.

Tấm cao su máy CNC ngành gỗ Thanh cao su máy CNC shoda
Tấm cao su máy CNC ngành gỗ Thanh cao su máy CNC shoda

cao su viet | vtp
Share |