SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Cung cấp các trục, lô cao su lăn keo ngành gỗ. Trục được xẻ rãnh theo yêu cầu hoặc không có rãnh.

Trục cao su lăn keo ván gỗ không rãnh
Trục lô cao su lăn keo ngành gỗ
Trục cao su lăn keo ván gỗ không rãnh Trục lô cao su lăn keo ngành gỗ

cao su viet | vtp
Share |