SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Cung cấp các trục cao su theo yêu cầu dùng trong ngành bao bì nhựa. Ví dụ như trục cao su cho máy chia cuộn màng, trục cao su cho máy thu cuộn màng.

Trục cao su máy chia cuộn BOPP Trục cao su máy thu cuộn màng film
Trục cao su máy chia cuộn BOPP Trục cao su máy thu cuộn màng film

cao su viet | vtp
Share |