SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


 
 Trục cán tôn

 Trục cán tôn chịu mài mòn


(ldtn-vlab-caosuviet)Share |