SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Trục cao su không chứa chất hóa dẻo phthalate, an toàn cho sức khỏe con người, đặc biệt là trẻ em.

Trục cao su lăn sơn không phthalate Trục silicone lăn sơn gỗ
Trục cao su lăn sơn không phthalate Trục silicone lăn sơn gỗ

cao su viet | vtp
Share |