SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Bọc, mài trục silicone chịu nhiệt tốt, chống cháy, xử lý corona cho màng nhựa, giấy.

Trục silicone xử lý corona trên giấy Thay ống silicone xử lý corona
Trục silicone xử lý corona trên giấy Thay ống silicone xử lý corona

cao su viet | vtp
Share |