SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Bọc các trục cao su ngành dệt nhuộm, xử lý vải. Vật liệu cao su yêu cầu chịu nhiệt tốt, kháng được các dung dịch có tính kiềm và axit mạnh.


Trục vắt vải ngành dệt mayBọc trục cao su ngành dệt nhuộm
Share |