SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Vật liệu FKM, còn gọi là Viton, có tính kháng nhiệt và hóa chất rất tốt, được dùng cho các ứng dụng khắt nghiệt mà các loại cao su khác không chịu được. Có những mã cao su FKM an toàn cho ứng dụng tiếp xúc với thực phẩm.


Vòng đệm FKM kháng hóa chấtVòng đệm Viton chịu nhiệt độ cao
Share |