SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Ngành công nghiệp nước giải khát, thường sử dụng vật liệu silicone để sản xuất  sản phẩm làm kín thiết bị.Đệm silicone thực phẩm

Seal cao su làm kín

Đệm silicone thực phẩm Seal cao su làm kín

cao su viet  | ntt
Share |