SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Trong sản xuất thức ăn và đồ uống, ống cao su silicone có khả năng chịu nhiệt độ cao, an toàn vệ sinh thực phẩm.

 Ống cao su silicone | Silicone rubber hose Ống cao su silicone thực phẩm | Food grade silicone rubber hose
 Ống cao su silicone | 
Silicone rubber hose
 Ống cao su silicone thực phẩm | 
Food grade silicone rubber hose

cao su viet | pthtShare |