SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Cung cấp các loại phễu hút silicone an toàn khi tiếp xúc thực phẩm.

Phễu hút silicone mở túi
Phễu hút ngành thực phẩm
Phễu hút silicone mở túi Phễu hút ngành thực phẩm

cao su viet | vtpShare |