SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Phụ tùng cao su có chức năng vặt sạch lông gà với tốc độ nhanh và an toàn vệ sinh thực phẩm.

 Cao su đánh lông gà
 Cao su đánh lông gà Plucking chickens feather rubber 

cao su viet | pthtShare |