SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Đệm cao su thực phẩm được sản xuất từ vật liệu EPDM, Viton, Silicone an toàn thực phẩm với dãy độ cứng thường từ 30 => 80 shoreA.

Đệm vuông cao su | Custom rubber square ring  Đệm cao su thực phẩm bộ rắc co | Rubber sealing for copper pipe union 

Đệm vuông cao su |

Custom rubber square ring

Đệm cao su thực phẩm bộ rắc co |

Rubber sealing for copper pipe unioncao su viet | nttShare |  Silicone food grade material  (14/06/2018)
  Polyurethane plastic parts  (13/06/2018)
  Rubber vacuum pad  (09/06/2018)
  UV Ink  (07/06/2018)