SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Đệm cao su thực phẩm được sản xuất từ vật liệu EPDM, Viton, Silicone an toàn thực phẩm với dãy độ cứng thường từ 30 => 80 shoreA.

Đệm vuông cao su | Custom rubber square ring  Đệm cao su thực phẩm bộ rắc co | Rubber sealing for copper pipe union 

Đệm vuông cao su |

Custom rubber square ring

Đệm cao su thực phẩm bộ rắc co |

Rubber sealing for copper pipe unioncao su viet | nttShare |  Food grade silicone sheet  (23/03/2018)
  Coupling rubber  (21/03/2018)
  NBR rubber gasket  (14/03/2018)
  Butterfly valve rubber seal  (13/03/2018)