SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Đệm cao su thực phẩm được sản xuất từ vật liệu EPDM, Viton, Silicone an toàn thực phẩm với dãy độ cứng thường từ 30 => 80 shoreA.

Đệm vuông cao su | Custom rubber square ring  Đệm cao su thực phẩm bộ rắc co | Rubber sealing for copper pipe union 

Đệm vuông cao su |

Custom rubber square ring

Đệm cao su thực phẩm bộ rắc co |

Rubber sealing for copper pipe unioncao su viet | nttShare |  Bone separator belt  (17/12/2018)
  Bộ seal kít  (13/12/2018)
  Bạc lót trục chân vịt  (09/12/2018)
  Con lăn cao su  (09/12/2018)